Psychosociale therapie

Deze vorm van hulpverlening is over het algemeen kortdurend en oplossingsgericht. Het is er op gericht je inzicht en mogelijkheden te bieden om met het probleem om te gaan. Het hervinden van de eigen kracht en weer zelf regie kunnen nemen is een belangrijke basis van de begeleiding.

De manier van begeleiden en de methodieken die daarbij gebruikt worden stemmen we af op je hulpvraag. We zoeken samen naar de kern van de moeilijkheden waar je tegenaan loopt. Soms doet zich hetzelfde probleem voor op verschillende levensgebieden.

Binnen deze vorm van hulpverlening kan gebruikt gemaakt worden van verschillende technieken uit de cognitieve, oplossingsgerichte en contextuele therapie.
Het is er op gericht je inzicht en mogelijkheden te bieden om met het probleem om te gaan.